Tuesday, 27/7/2021 | 4:14 UTC+2

Munkavállalóknak a Végkielégítéskalkulátorról

Az első információ, melyet meg kell adnia magáról, a távolléti díj havi bruttó összege. (A távolléti díjról részletesebben a cikk végén talál leírást.) Ezután be kell írnia a következő mezőbe, hogy mennyi ideig dolgozott az adott cégnél. Ennek minimális időtartama 3 év. Ezt követően be kell írnia a következő sávba, hogy vannak-e eltartott gyermekei, majd azt, hogy vannak-e kedvezményezett eltartottjai. Ezek után nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli-e. Az ezután található beírandó információknak nincs hatásuk a nettó bérre, de ki kell tölteni a mezőket. Az első kérdés az, hogy Ön mint munkavállaló melyik kategóriába esik kedvezményezettség szempontjából, illetve életkor, státusz és képzettség szerint. A második az, hogy Ön teljes vagy részmunkaidőben dolgozik-e és naponta hány órában.

A kedvezményezettség azt jelenti, hogy vannak bizonyos engedmények, amelyek szerint bizonyos csoportokba tartozó munkavállalók foglalkoztatása esetén a munkaadó kedvezményeket kaphat. A munkahelyvédelmi akcióterv gondoskodik arról, hogy azok után a munkavállalók után, akik 25 évesnél fiatalabbak és 55 éves kornál idősebbek, a 25 és 54 év közötti intervallumban lévő szakképzetlen foglalkoztatottak, a hosszú ideig munkát kereső személyek, a gyes/gyed/gyet után a munka világába újra bekapcsolódni szándékozók, a kötetlen vállalkozási területeken foglalkoztatott friss munkaerőt képviselik, ezenkívül azok, akik kutatási területen dolgoznak és az első 2 vagy 3 év időszakában vannak, a munkaadó engedményeket kaphasson, s így kiadásai redukálódjanak.

A munkaadónak azonban tudnia kell, hogy a bérkompenzációt vagy a munkahelyvédelmi akcióterv előbb taglalt kedvezményeit részesíti-e előnyben. A bérkiegyenlítést akkor választhatja, hogyha eleget tesz a bérkompenzáció feltételeinek, tehát hogyha valamennyi foglalkoztatottjának fizetését megemelte, s eközben a cégnél dolgozó munkavállalók létszáma nem változik. A munkaadónak csak abban az esetben éri meg ezt a lehetőséget választania, hogyha dolgozói meglehetősen kevés fizetést kapnak és a következő 3 korosztályhoz tartoznak: 25 évesnél fiatalabb, 55 évesnél idősebb, 25-54 éves korosztályhoz tartoznak és nincs szakképzettségük.

A távolléti díjról vázlatosan: manapság már nem létezik a valóságban az átlagkereset mint kategória, ezért ha a dolgozó bizonyos dolgok miatt a munkahelyéről távolmaradásra kényszerül, akkor távolléti díjat kell neki fizetni. Néhány ilyen eset: családi okok (szoptatás, haláleset miatt), valamilyen képzésben való részvétel, szabadság, betegszabadság vagy orvosi vizsgálat esetén, ha a dolgozónak meg fog szűnni a munkavállalói jogviszonya, ha a munkavállalónak hatósághoz vagy a bíróságra kell mennie, amennyiben a munkáltató valamilyen oknál fogva fölmenti a dolgozót munkavégzési kötelezettségének folytatása alól, ha egy a munkaviszonnyal kapcsolatos előírás díj fizetését írja elő anélkül, hogy a munkavállaló dolgozna, ezenkívül óra- vagy teljesítménybér alkalmával, ha ünnepnap okán az elvégzendő munka ideje rövidül.

About