Sunday, 21/4/2024 | 8:43 UTC+2

Bérrel kapcsolatos változások 2020-ban

Bérrel kapcsolatos változások 2020-ban

2020-ban a személyi jövedelemadó mértékében nem változott, így a személyi jövedelemadó mértéke továbbra is 15% marad. A friss házasok 2020-as kedvezményében a tavalyi évhez képest nincs változás. Maradt a havi 5.000 Ft-os igénybe vehető kedvezmény “friss házasok” (24 hónapnál kevesebb), amennyiben legalább az egyik félnek a jelenlegi az első házassága. A kedvezmény igénybevehető majd akkor is, ha idő közben lehetőség nyílik a “családi kedvezmény” igénybevételére is. A munkaadók által fizetett járulék maradt 17.5%-os. A tavalyi csökkentést követően.
A bérkalkulátor adatai tájékoztató jellegűek, használata nem helyettesíti a bérszámfejtést!

Bérkalkulátor programBérkalkulátor 2020-ban

A bérkalkulátor program használata sokszor hasznos lehet, mivel ezzel az egyszerű programmal könnyen és gyorsan lehet kikalkulálni, hogy az egész bruttó havi bérünkből mi az, amit majd kézhez kapunk a különböző járulékok kivonása után, vagyis megkapjuk a havi nettó bérünk összegét. A bérkalkulátorok figyelembe veszik a munkabéreket érintő jelenlegi törvényeket, szabályozásokat, rendeleteket. Így nem szükséges ezeket nekünk pontosan tudnunk, elég beírnunk a bruttó munkabérünk összegét, és a bérkalkulátor program rögtön ki is számolja, hogy mennyi lesz a havi nettó bér mindenféle levonások következtében. Akiknek nincs gyermeke, ők nem részesülnek abban az adókedvezményben. Ez a kedvezmény azoknak is jár, akik egyedül nevelik gyermekeiket, de a friss házasok is részesülnek némi plusz juttatásban kettő évig. Amiatt, hogy a bérkalkulátor 2019-ben is jól használható és hasznos program legyen a munkavállalók és a munkáltatók számára, folyamatosan frissíteni kell, ha történik valamilyen változás a bért illetően. A program használatához tudnunk kell egészen pontosan, hogy mennyi a teljes munkabér, vagyis a havonta megkapott bruttó jövedelem. Ez az összeg első sorban a munkáltató által van meghatározva, de ennek az összege nem lehet kisebb, mint amit 2019 évére meghatároztak kormányrendeletben. A havi garantált bérminimum, valamint a garantált bérminimum mellett a minimálbér összegét is figyelembe kell venni. Ennek értelmében a munkavállaló számára akár a törvényben megszabott bruttó bér is adható. A legtöbb munkavállalóra és munkáltatóra teljes mértékben a jogszabály hatálya alá tartozik, mely alól kibújni nem lehet. A minimálbér mértéke bruttó 149.000,- Ft/hó, míg a garantált bérminimum mértéke bruttó 195.000,- Ft/hó. adók Az interneten fellelhető bérkalkulátor program használatakor találkozhatunk olyan fogalmakkal, mint a szociális hozzájárulási adó, az eltartottak száma, vagy éppen a friss házasok. Aki egyedül neveli gyermekét vagy gyermekeit, ilyenkor valamivel nagyobb összegű családi pótlékra lehet jogosult.

2020. évben a következők kerülnek levonásra a bruttó jövedelem összegéből:

 • 8,5%-os munkaerő piaci járulék
 • 10%-os nyugdíj biztosítási járulék
 • 7%-os egészségbiztosítási járulék
 • 15%-os személyi jövedelemadó

A munkáltató által fizetett járulékok, amelyet a bérkalkulátor 2018-ban figyelembe vesz:

 • 3%-os munkaadói járulék
 • 29%-os társadalombiztosítási-járulék
 • EHO (amennyiben a munkavállaló rendelkezik START-kártyával, akkor nem szükséges fizetni – 19,5 %)
 • szakképzési járulék

A bérkalkulátor használata során figyelembe vett törvényi részletek

Bérkalkulátor Adók 2014. évben több ponton is módosították a személyi jövedelemadóról szóló törvényt. A családi adókedvezmény ügyén történt az első, legnagyobb változás, amelynek köszönhetően az egészségbiztosítási járulék 4%-os részéből levonható a személyi jövedelemadóból még nem kimerített rész. Változás még, hogy a 3%-os egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból is le lehet vonni ezt az összeget, de csak addig, ameddig van megmaradó adókedvezmény, amelyből megtörténhet a levonás. A változtatás után igen nagy könnyítést jelentett ez a havi családi kiadások esetében, így 2018. évében is. A 2014-es év elejétől szociális hozzájárulási adó került bevezetésre, amely a munkaviszony szerint adott jövedelmekre vonatkozik a munkaviszony megszűnését követően. Akinek nincs hivatalos munkaviszonya, az a munkaviszony megszűnési dátumának első napjától köteles havi egészségügyi járulék megfizetésére. Ennek össze a 2018-as évben 7. 320 forint. Ezeket az adatokat a bérkalkulátor természetesen figyelembe veszi. Juttatások A bruttó havi bér, és ez által a nettó bér is függ a járulékoktól. A munkavállaló akár béren kívüli juttatásokat is kaphat a munkáltatótól, amelyek pénzbeliek és természetbeliek is lehetnek. Egy bizonyos részben ezt le is lehet írnia a munkáltatónak az adóból, tehát legtöbbször adómentesnek számítanak, melynek köszönhetően a munkavállalónak sem szükséges adóznia bármelyik után, hiszen nem jövedelem. Ha átlépi az adómentesség határát, akkor jövedelemnek számít, ezért ugyanolyan járulékfizetési és adófizetési kötelezettség illeti meg, ahogyan bármilyen más munkabért. Ez alapján az adóbevallásban is szerepelnie kell majd. A munkáltatónak fizetnie kell a szakképzési hozzájárulást, a társadalombiztosítási járulékot, valamint a munkaadói járulékot. A munkáltatónak a 2018-ben hatályos jogszabályok szerint kötelező valamilyen mértékben megtéríteni a munkába járási költségeket, valamint a munkavállaláshoz kellő védőfelszerelést és a munkaruházatot. Ezeket a járulékokat is figyelembe veszi a bérkalkulátor program. Foglalkoztatás Az is lényeges, hogy egyszerűsített foglalkoztatás vagy teljes munkaidős foglalkozás alapján kell kiszámolni a nettó és bruttó jövedelmet. Többfajta foglalkoztatási forma létezik ma Magyarországon, így más-más jogszabályt kell alkalmazni. A Munka Törvénykönyvében lefektetett szabályoknak viszont az esetek mindegyikében meg kell felelni. A bérkalkulátor természetesen minden ilyen foglalkoztatási formát figyelembe vesz számoláskor. A közszolgálati szférában dolgozókra munkavállalókra más szabályok vannak érvényben. A közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozik, ez a köztisztviselőkre a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény. Őket is érintik a járulékok, viszont nem olyan mértékűek, ezért a bérkalkulátornak külön kell kezelni ezeket. A közalkalmazottakat eltérő fizetési kategóriákba sorolják a munkaviszonyban töltött éveik és a végzettségük szerint, ők jogosultak illetménykiegészítésre is. Így az ő bruttó vagy nettó munkabérük elnevezése az illetmény, amely kettébontható illetménykiegészítésre, valamint alapilletményre. A közszolgálati tisztségviselőknél egyedi módszerrel szokták kiszámolni az illetményt, a 2011. évi CXCIX. törvény 1. számú rendelete szerinti táblázat alapján. A kormányrendelet szerint megszabott garantált bérminimumra ők is jogosultságot kapnak. foglalkoztatás bér Külön táblázat szerint határozzák meg a felsőfokú végzettséggel, valamint középfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztségviselők számára az illetmény kiszámítását. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők sokkal könnyebben át tudnak kerülni az egyik fizetési csoportból egy másikba. Példának okáért egy középfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló gyakornokból előadóvá válhat nagyjából két év alatt, amíg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőnek valószínűleg ez egy év alatt is sikerülhet. Ennek köszönhetően különböznek a csoportok elnevezései is, az előadó és a főelőadó elnevezést használják a középfokú végzettséggel rendelkezők esetében, valamint a tanácsos és a főtanácsos elnevezést a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. A törvény melléklete szerint magasabb szorzó száma van a magasabb címeknek. Mindezeket szintén figyelembe kell vennie egy bérkalkulátor programnak a számítások elvégzésekor. Illetménykiegészítésnek számít a közalkalmazottaknál a nyelvvizsgapótlék, de egyéb más pótlékokat kaphatnak azok, akik vezető beosztásban dolgoznak. A 2018-ben hatályos törvények szerint illetménypótlékok juttatására is van lehetőség. Erről általában dönt az adott hivatalban dolgozó vezető, hogy eltérítés, kiegészítő végzettség vagy szakmai vizsga alapján ad illetménykiegészítést, akkor a szervezeti és működési szabályzatban szerepelnie kell. Az egyszerűsített foglalkozás korlátozott munkalehetőségeket tartalmaz, mivel 120 napot nem meghaladó idénymunkáról, napos kereskedelmi jelleggel turisztikai szolgáltatási tevékenységről, alkalmi munkáról, mezőgazdasági idénymunkáról van szó. A 2010. évi LXXV. törvény rendelkezése szerint, ez a foglalkoztatási forma 2013. január 1-gyel módosult utoljára. A filmiparban rendszeresen végzett statisztaállásokra is ugyanez a törvény vonatkozik, melynél a nettó bér felső határa egy napra 12 ezer forint. Ezek szerint a munkabér alapját a teljesítménybérként vagy alapbérként minimum a legkisebb munkabér 85%-ának, valamint a garantált minimum 87%-ának kell lennie. Az egyszerűsített foglalkoztatásnál is adóhatóság részére be kell jelentenie a munkáltatónak a munkavállalót, de csak a nevét, az adóazonosítóját és a foglalkoztatás napjainak számát. A munkáltató által fizetendő közterhek eltérnek a munkák függvényében. A mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében a munkaviszony naptári napjaira egy munkavállaló után 500 forintot kell fizetnie a munkáltatónak, míg alkalmi munkánál 1000 forintot, filmipari statiszta munkáknál pedig napi 3000 forintot. Fontos tehát tudni, hogy egy bérkalkulátor nem csupán a munkavállalók részére biztosít segítséget, hanem a munkáltatók számára is.

A bérkalkulátor összegzése

A bérkalkulátor a fentebb említettek szerint a számolás során minden szükséges információt és részletet figyelembe vesz, és így számolja ki a nettó jövedelem összegét. Igazán könnyű használni, így mindenki egyszerűen kezelheti bármikor, mivel csak be kell írni a bruttó bér összegét, valamint kitölteni minden mezőt a számításhoz. Ezek segítségével már ki tudja számolni a bérkalkulátor, hogy mennyi pénz fog a zsebünkben maradni minden levonás és kedvezmény után. A levonásokat részletesen mindenki meg tudja nézni, legyen szó munkavállalóról vagy munkáltatóról. A bérkalkulátor minden esetben a 2018-ban hatályos szabályokkal operál, így mindig frissül, naprakész, ezért bármikor biztonsággal használható a szükséges számítások elvégzésére. bérkalkulátor összegzés Miért érdemes a bérkalkulátor programot használni? Minden szükséges információt megmutat és kiszámol, legyen szó kedvezményekről, munkavállalói levonásokról, járulékokról. Segítség lehet a munkáltatói adókedvezmények érvényesítéséhez is a munkáltatók számára. Nem csak az alap munkaviszonyt tudja kezelni, hanem más foglalkoztatási formákat is figyelembe vesz. Mindig az aktuális évi (jelenleg 2019-as) jogszabályok szerint számol. Amit fontos tudni a bérkalkulátor használatánál: Amennyiben a munkáltató azt mondja, hogy a bruttó havi alapbér mondjuk 100.000 forint, akkor fontos odafigyelni, hogy ehhez még hozzá kell adni a túlórapótlékokat vagy műszakpótlékokat is, amennyiben van. Figyelembe kell venni, hogy az összegek nem feltétlenül ugyanazok, ha családi adókedvezményre jogosult valaki, vagy éppen friss házasok kedvezményére, személyi kedvezményre vagy családi járulékkedvezményre. A műszakpótlék alapja:
 • Amennyiben havibéres a munkavállaló: bruttó havi alapbér /174= pótlékalap
 • Amennyiben órabéres a munkavállaló: az órabér
 • A bérkalkulátor által figyelembe vett pótlékok:
 • Munka törvénykönyve szerinti vasárnapi pótlék: 50%
 • Munka törvénykönyve szerinti pihenőnapi túlórapótlék: 100%
 • Munka törvénykönyve szerinti hétközi túlórapótlék: 50%
 • Munka törvénykönyve szerinti műszakpótlék: 18:00 – 06:00-ig: 30%
About